Registracija naloga

Iskoristite sve prednosti verifikovanog posetioca Apple Srbija portala.

Besplatan nalog

Registracijom besplatnog Apple Srbija naloga, ostvarujete besplatan pristup većini Apple News sadržaja. Nema naknade za korišćenje i registraciju ovog tipa korisničkog naloga. Ulogujte se i uživajte.

Registracijom jednog od premium naloga, ostvarujete viši ili pun pristup sadržajima Apple Srbija portala. Pretplate su mesečnog karaktera i obnavljaju se automatski svakog meseca. Otkažite u bilo kom trenutku.

*** Premium nalozi ostvaruju pravo korišćenja na osnovu plaćene pretplate koja se naplaćuje mesečno, sa automatskom obnovom na kraju svakog obračunskog ciklusa koji iznosi 30 dana ( jedan mesec ). Svaki korisnik ima mogućnost da pre isteka, a u periodu važenja plaćenog perioda, otkaže korišćenje plaćene pretplate i nastavi da besplatnom pretplatom koristi svoj nalog.
*** Besplatni nalozi nemaju isti nivo pristupa sadržajima portala kao i plaćene pretplate.