iOS Beta

Beta verzije iOS operativnog sistema su rana izdanja zvanične verzije, lansirana sa ciljem masovnog testiranja pre objave konačne stabilne verzije.